متن مولودی حضرت معصومه س

متن مولودی حضرت معصومه

عصمت کبریاست معصومه / قبله ی اولیاست معصومه

بضعه ی پاك موسی جعفر / جسم و جان رضاست معصومه

پای تا سر چو عمه اش زینب / دخت زهرا نماست معصومه

مولاتی مولاتی یا معصومه

پای تا سر چو عمه اش زینب / دخت زهرا نماست معصومه

عصمت کبریاست معصومه / قبله ی اولیاست معصومه

همه خلقند زیر سایه ی او / آفتاب خداست معصومه

دُر تقوی و گوهر عصمت / یم حلم و حیاست معصومه

مولاتی مولاتی یا معصومه

عصمت کبریاست معصومه / قبله ی اولیاست معصومه

زخم دل را ز مرحمت مرحم / درد جان را دواست معصومه

بوی عطر بهشت در نفسش / همچو خیرالنساست معصومه

مولاتی مولاتی یا معصومه

عصمت کبریاست معصومه / قبله ی اولیاست معصومه

همه خلقند زیر سایه ی او / آفتاب خداست معصومه

پای تا سر چو عمه اش زینب / دخت زهرا نماست معصومه

روضه اش جانفزاتر از کعبه / قبله ی جان ماست معصومه

بین صحن طلا و آینه اش / جای سعی و صفاست معصومه

پایتخت حکومتش در قم / به جهان مقتداست معصومه

مولاتی مولاتی یا معصومه
———————————————————————————————–
یا معصومه ملیكه ی ارض و سمائی ، یا معصومه، شفیعه ی روز جزائی
یا معصومه، تو زینب امام رضایی
تو كیستی سلاله ی كوثری ، فاطمه ای فاطمه ی اطهری
تو كیستی حضرت معصومه ای ، تو كیستی شفیعه ی محشری
تو خواهر امام هشتم رضا ، تو دختر موسی بن جعفری
تو عمه ی چهار ولی خدا ، تو هفت بحر نور را گوهری
چهارده حجت معبود را ، عمه ای و دختری و خواهری
یا معصومه ملیكه ی ارض و سمائی ، یا معصومه، شفیعه ی روز جزائی
یا معصومه، تو زینب امام رضایی
تو عالم خلقت را بانوئی ، تو آدم و حوا را مادری
تو حوری، حوراء الانسیه ، انسیه الحوارای دیگری
تو ساره یا خدیجه یا فاطمه ، تو مریم عذراء یا هاجری
تو یك حدیقه ی گل احمدی ، تو در سماوات عفاف اختری
تو در كنار عمه و مادرت ، از همه سادات جنان برتری
یا معصومه ملیكه ی ارض و سمائی ، یا معصومه، شفیعه ی روز جزائی
یا معصومه، تو زینب امام رضایی

منبع:متن مولودی حضرت معصومه س

متن مولودی حضرت معصومه س

مطالب مشابه

ارسال نظر

0 نظر