نحوه ی نصب MoCA Device

 

نحوه ی نصب MoCA Device

 

اگر برای Tivo خود نیاز به اتصال MoCA دارید, باید بدانید که چگونه می توانید آن را نصب کنید. برای یادگیری مراحل زیر را مطالعه کنید.

نصب MoCA Device

مراحل :

  1. یک دستگاه (MoCA (Multimedia over Coax Alliance خریداری کنید.
  2. کابل کواکسیال را به دستگاه MoCA متصل کنید.
  3. یک کابل کواکسیال دیگر را از دستگاه MoCA به مودم متصل کنید.
  4. کابل اترنت را از روتر به دستگاه MoCA متصل کنید.
  5. با جدا کردن همه ی دستگاه ها و متصل کردن آنها طبق مراحل مشخص شده تجهیزات را کامل کنید.

منبع : نحوه ی نصب MoCA Device