موارد و مقدار مصرف شربت فورازولیدون

 

شربت فورازولیدون چیست؟

الف) گاستروآنتریت، درمان كمكی در وبا.
بزرگسالان: مقدار ۱۰۰ میلی‌گرم چهار بار در روز مصرف می‌شود.
كودكان: ۱۲-۵ ساله: مقدار ۵۰-۲۵ میلی‌گرم چهار بار در روز مصرف می‌شود.
ب) اسهال‌های باكتریایی یا تك‌یاخته‌ای و آنتریت ناشی از ارگانیسم‌های حساس.
بزرگسالان: مقدار ۱۰۰ میلی‌گرم چهار بار در روز مصرف می‌شود.
كودكان پنج ساله و بزرگتر: مقدار ۵۰-۲۵ میلی‌گرم چهار بار در روز مصرف می‌گردد.
كودكان ۴-۱ ساله: مقدار ۲۵-۱۷ میلی‌گرم چهار بار در روز مصرف می‌شود.
نوزادان ۱۱-۱ ماهه: مقدار ۱۷-۸ میلی‌گرم چهار بار در روز مصرف می‌شود. مقدار مصرف براساس mg/kg/day 5 تعیین شده است. حداكثر مقدار mg/kg/day 8/8 است. طول مدت مصرف نباید از هفت روز تجاوز كند.
مكانیسم اثر
اثر ضد باكتریایی و ضد تك‌یاخته: فورازولیدن با مهار چندین واكنش آنزیمی حیاتی اثر خود را اعمال می‌كند. فعالیت این دارو شامل مهار MAO است. طیف اثر این دارو شامل بسیاری از ارگانیسم‌های روده‌ای گرم مثبت و گرم منفی ، از جمله ویبریوكلرا است. همچنین ، این دارو بر تك‌یاخته‌ها، از جمله ژیاردیا لامبلیا و تریكوموناس، مؤثر است.
فارماکوکینتیک
جذب: جذب خوراكی آن بسیار كم است و در روده غیرفعال می‌شود.
پخش: مشخص نیست.
متابولیسم: فورازولیدن از طریق تجزیه روده‌ای متابولیزه می‌شود.
دفع: عمدتاً از طریق مدفوع دفع می‌شود. حدود پنج درصد این دارو از طریق ادرار دفع می‌شود.

تداخل دارویی شربت فورازولیدون:

عوارض جانبی
اعصاب مركزی: سردرد، كسالت.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، كولیت، خارش مقعد.
خون: همولیز (در صورت كمبود G6PD).
پوست: واكنش‌های حساسیتی.
سایر عوارض: واكنش شبیه دی‌سولفیرام (با الكل).
توجه: در صورت بروز علائم یا نشانه‌های كم‌خونی همولیتیك یا عدم تحمل عوارض جانبی، باید مصرف دارو قطع شود. كاهش مصرف دارو ممكن است موجب برطرف شدن تهوع و استفراغ شود.
مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف : نوزادان كوچكتر از یك ماه (ممكن است موجب بروز كم‌خونی همولیتیك شود) ؛ حساسیت مفرط شناخته شده نسبت به دارو.
موارد احتیاط : كمبود گلوكز – ۶ – فسفات دهیدروژناز (G6PD) (ممكن است موجب بروز كم‌خونی همولیتیك شود).
موارد منع مصرف و احتیاط:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
فورازولیدن ممكن است موجب به دست آمدن پاسخ كاذب مثبت در بعضی از آزمون‌های گلوكز ادرار، با استفاده از روش بندیكت (مانند Clinitest) شود.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق نیتروفوران.
طبقه‌بندی درمانی: ضد باكتری، ضد تك‌یاخته.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
آزمون‌های كشت و حساسیت به دارو باید قبل از شروع درمان انجام شوند.
اسهال معمولاً ۵-۲ روز بعد از شروع درمان قطع می‌شود.
آزمون‌های خون و ادرار در بیماران مبتلا به كمبود G6PD پیگیری شوند.
این دارو باید دور از نور و در دمای ۱۵-۲ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
این دارو ممكن است رنگ ادرار را تیره كند.
نكات قابل توصیه به بیمار
۱- مصرف دارو را طبق دستور تجویز شده، حتی در صورت بهتر شدن بیماری، ادامه دهید.
۲- برای جلوگیری از واكنش‌های شبه دی‌سولفیرام (تهوع، تعریق، برافروختگی و تاكی‌كاردی)، از مصرف فرآورده‌‌های حاوی الكل در طول درمان با این دارو و تا چهار روز پس از قطع آن خودداری كنید.
۳- در صورت مصرف مقادیر زیاد یا طولانی‌مدت فورازولیدون، از مصرف داروهای ضد احتقان و نوشابه‌های حاوی تیرامین خودداری كنید.
مصرف در كودكان: مصرف فورازولیدون در نوزادان كوچكتر از یك ماه منع شده است، زیرا خطر بروز كم‌خونی همولیتیك ناشی از مصرف این دارو وجود دارد.

اشكال دارویی:
Tablet: 100mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق نیتروفوران.
طبقه‌بندی درمانی: ضد باكتری، ضد تك‌یاخته.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
آزمون‌های كشت و حساسیت به دارو باید قبل از شروع درمان انجام شوند.
اسهال معمولاً ۵-۲ روز بعد از شروع درمان قطع می‌شود.
آزمون‌های خون و ادرار در بیماران مبتلا به كمبود G6PD پیگیری شوند.
این دارو باید دور از نور و در دمای ۱۵-۲ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
این دارو ممكن است رنگ ادرار را تیره كند.
نكات قابل توصیه به بیمار
۱- مصرف دارو را طبق دستور تجویز شده، حتی در صورت بهتر شدن بیماری، ادامه دهید.
۲- برای جلوگیری از واكنش‌های شبه دی‌سولفیرام (تهوع، تعریق، برافروختگی و تاكی‌كاردی)، از مصرف فرآورده‌‌های حاوی الكل در طول درمان با این دارو و تا چهار روز پس از قطع آن خودداری كنید.
۳- در صورت مصرف مقادیر زیاد یا طولانی‌مدت فورازولیدون، از مصرف داروهای ضد احتقان و نوشابه‌های حاوی تیرامین خودداری كنید.
مصرف در كودكان: مصرف فورازولیدون در نوزادان كوچكتر از یك ماه منع شده است، زیرا خطر بروز كم‌خونی همولیتیك ناشی از مصرف این دارو وجود دارد.

منبع:شربت فورازولیدون چیست؟

شربت فورازولیدون چیست؟

تعبیر خواب پیچک

تعبیر خواب پیچک

تعبیر خواب پیچک

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید پیچکی روی درختی روییده است، بیانگر سود مالی است

لیلا برایت می‌گوید: دیدن پیچک در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است.

تعبیر خواب پیچک خشک شده

آنلی بیتون: مشاهده‌ی پیچک خشک شده در خواب، نشانه‌ی آن است که از موضوعی ناراحت می‌شوید.

تعبیر خواب پیچک روی دیوار

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب پیچکی بر روی دیوار ببینید، نشانه‌ی آن است که به حرف‌های خود پایبند هستید.

تعبیر خواب پیچیدن پیچک روی قلعه و دودکش

آنلی بیتون:
اگر در خواب قلعه ای قدیمی که پیچک دیوارهایش را پوشانده است، ببینید، علامت آن است که با خیالپردازی مرتکب عملی غیرمنطقی می‌شوید، باید مراقب باشید که پیشنهاد ازدواج به کسی نکنید
اگر خواب ببینید پیچکی گرد دودکش پیچیده است، معنایش این است که از مرگ خویشاوندی اندوهگین می‌شوید.

منبع:تعبیر خواب پیچک

تعبیر خواب پیچک

گرفتگی رگ

علائم گرفتگی عروق قلب

بیماری سرخرگ های قلب(آترواسکلروز سرخرگ های قلب عبارت است از تصلب و باریک شدن فضای داخل سرخرگهای قلب.

قلب ۳ سرخرگ اصلی دارد. زمانی که هر کدام یا همگی تنگ شوند، آنها دیگر نمیتوانند اکسیژن کافی به سلولهای قلب برسانند. این بیماری مردان و زنان بالای ۴۰ سال را متأثر میسازد، اما پیش از یائسگی در زنان کمتر شایع است.

علایم شایع گرفتگی رگ

مراحل اولیه: ـ اغلب بدون علامت است.
مراحل بعدی: ـ آنژین صدری (احساس سوزش، فشردگی، سنگینی، یا گرفتگی در قفسه سینه که ممکن است به بازوی چپ، گردن، فک، یا کتف گسترش پیدا کند).
علل بیماری
سیگار کشیدن
بالا بودن فشارخون
سابقه خانوادگی بیماری سرخرگهای قلب، دیابت، فشار خون بالا، یا آترواسکلروز
تغذیه نامناسب، خصوصاً وجود چربی زیاد در رژیم غذایی
سابقه حمله قلبی یا سکته مغزی
ورزش نکردن
شخصیت تهاجمی یا ناشکیبا
اضافه وزن
استفاده مداوم از روغنهای نباتی مایع و جامد که چربیهای مضر در بدن تولید کرده و باعث گرفتگی رگها میشوند.
مصرف نکردن روغنهای طبیعی مانند روغن گاوی، روغن زیتون و مواد طبیعی استفاده از شیرینیجات، خوراکیها و مواد غیر طبیعی مانند پیتزا، شیرینی، شکلات و …
افزایش کلسترول یا LDL (لیپوپروتیئن با چگالی کم ـ کلسترول بد) و یا کاهش HDL (لیپوپروتئین با چگالی زیاد ـ کلسترول خوب) در خون

عوارض احتمالی انفارکتوس قلب (مرگ سلولهای عضله قلب در اثر نرسیدن خون به حد کافی) که زندگی را در معرض تهدید قرار میدهد.

فعالیت یک برنامه ورزشی روزانه و در حد متوسط داشته باشید. از فعالیتهای جنسی مستمر و پشت سز هم پرهیز کنید.
رژیم غذایی دارای چربی کم (اما با روغنهای طبیعی)

منبع:علائم گرفتگی عروق قلب

علائم گرفتگی عروق قلب

 

کدام حیوان سه تا قلب دارد؟

حیوان سه قلب

هشت پا از نرم تنانی است که سر بزرگ کیسه مانند و چشم هایی درشت دارد. جانورشناسان به آن ها پا بر سران هم می گویند . هشت پا پس از دلفین دومین جانور باهوش دریایی است. این جانور، سه قلب دارد. دو تا برای خون رسانی به پاها و یکی برای سایر قسمت های بدن.

خون این جانور آبی رنگ است. و در زبان لاتین این جانور را اختاپوس (اوکتاپوس) می گویند. اوکت: یعنی هشت پوس یعنی پا. از نظر تعداد پا شاید بتوان هشت پا را معادل عنکبوت در خشکی دانست.

حقایق جالب درباره هشت پا

⇐ سر هشت پا با ۸ بازو احاطه شده. همه اندام های حیاتی این جانور در سر آن قرار دارد.

⇐ رنگ و اندازه هشت پا به وسیله محیط اش تعیین می شود. هشت پاهایی که در آب سرد زندگی می کنند خیلی بزرگ تر از هشت پاهایی هستند که در آب گرم وجود دارند.

⇐ تنها ساختار سخت در بدن هشت پا منقار آن است که شبیه منقار طوطی است. هشت پاها از منقارشان برای خوردن غذا استفاده می کنند.

⇐ روی بازوهای هشت پا دو ردیف کلاهک مکنده وجود دارد که قدرت مکش خوبی دارند ( ۲۴۰ کلاهک مکنده در هر بازو) و به این وسیله هشت پا می تواند خرچنگ ها و حلزون های صدف دار را شکار کند.

⇐ هشت پا ۳ قلب دارد و خون اش آبی رنگ است.

⇐ بااین که هشت پا بی مهره است اما دستگاه عصبی فوق العاده پیشرفته ای دارد و می تواند موضوعات گوناگونی را یاد بگیرد. برخی از آزمایشات نشان می دهد هشت پا قادر به حل پازل و تشخیص اشکال و طرح ها است.

⇐ هشت پا هم حافظه بلند مدت و هم حافظه کوتاه مدت دارد.

⇐ به دلیل دستگاه عصبی بسیار پیشرفته ای که هشت پا دارد، برخی از مردم باور دارند این جانور در طول عمل جراحی درد را حس می کند و نیاز به بیهوشی دارد.

⇐ هشت پاها بیشتر به خاطر به کارگیری روش های مختف به منظور فرار از دست شکارچیان معروف اند.

⇐ هشت پا می تواند رنگ و بافت پوست اش را بر طبق محیط اش تغییر دهد و خود را از دیدها مخفی سازد (استتار کند).

⇐ یکی از راه های فرار هشت پا از دست شکارچیان کیسه جوهر آن است. هشت پا مقدار زیادی جوهر تیره را از کیسه جوهر اش آزاد می کند که سبب می شود شکارچی سردرگم شود و هشت پا فرصت فرار پیدا کند.

⇐ اگر یکی از بازو های هشت پا به وسیله شکارچیان از بین برود، خیلی زود بازوی دیگری رشد می کند و هشت پا می تواند بازوی دیگری را جایگزین بازوی شکار شده کند.

⇐ برخی از هشت پاها سمی بسیار قوی تولید می کنند که می تواند شکار را بی حس کند یا به یک انسان صدمه بزند. هشت پای حلقه آبی، خطرناک ترین گونه هشت پا است و می تواند در یک آن چند نفر را بکشد.

⇐ هشت پای نر چند ماه پس از جفت گیری می میرد. هشت پای ماده تا زمانی که بچه هایش از تخم خارج شوند زنده می ماند و سپس از گرسنگی می میرد چراکه مدت ۳ ماه(مدت زمانی که لازم است تا بچه ها از تخم بیرون بیایند) چیزی نمی خورد.

⇐ هشت پای ماده بیش از ۱۵۰۰۰۰ تخم در یک هفته می گذارد. بعد از این که بچه اختاپوس ها از تخم بیرون آمدند، مدت کمی روی سطح دریا همراه با پلانکتون ها شناور می مانند و سپس دوباره به اعماق دریا شنا می کنند.

⇐ هشت پا بسته به نوع گونه طول عمری بین چند ماه تا چند سال دارد.

منبع:کدام حیوان سه تا قلب دارد؟

کدام حیوان سه تا قلب دارد؟

تعداد ضربان قلب در سنین مختلف

ضربان قلب چیست؟

ضربان قلب تعداد دفعاتی است که قلب در فاصله یک دقیقه می‌تپد. همانگونه که می‌دانیم قلب یک عضوی از بدن است که در قفسه سینه قرار گرفته و خون حاوی اکسیژن و مواد مغذی را به اطراف بدن ارسال کرده و خون حاوی مواد زائد را دریافت می‌کند.

ضربان قلب در حالت استراحت و ضربان قلب هدف

قبل از اینکه در مورد ضربان قلب نرمال صحبت کنیم، باید بدانید که پزشکان از انواع ضربان دیگری نیز صحبت می کنند و آن ضربان قلب در حالت استراحت است.

ضربان قلب در حالت استراحت، ضربانی است که شما در حالت غیر تمرینی دارید؛ مثل حالتی که در حال تماشای تلویزیون هستید یا کتاب می‌خوانید. این همان ضربانی است که شما باید به دنبال اندازه گیری آن برای کودکتان باشید. اما اصطلاح ضربان قلب هدف، بیشتر برای بزرگسالان استفاده می‌شود. این ضربان همان ضربان ایده آلی است که بدن شما هنگام تمرین کردن به آن می‌رسد و بیشتر برای این استفاده می‌شود که از کاراییِ تمرین و فعالیتی که انجام می‌دهید مطمئن شوید.

ضربان قلب نرمال در حال استراحت

مهم است که تشخیص دهید ضربان قلب شما در محدوده طبیعی قرار دارد یا نه. اگر فرد بیمار بوده یا مشکلات قلبی داشته باشد، اندام‌ها برای انجام فعالیت‌های خود به اندازه کافی خون دریافت نمی‌کنند. موسسات ملی بهداشت ایالات متحده (NIH) لیستی از نرخ ضربان قلب نرمال را منتشر کرده‌اند. ضربان قلب در فرایند رشد یک فرد و گذر از دوران کودکی به نوجوانی به طور مداوم کاهش می‌یابد. ضربان قلب نرمال برای بزرگسالان بالای ۱۰ سال، از جمله بزرگسالان مسن بین ۶۰ تا ۱۰۰ تپش در دقیقه (bpm) است. ورزشکاران حرفه‌ای ممکن است ضربان قلب آرام‌تر از ۶۰ بار در دقیقه داشته باشند و گاهی اوقات به ۴۰ بار در دقیقه می‌رسد. در زیر جدولی از ضربان قلب در هنگام استراحت در سنین مختلف با توجه به NIH آورده شده است:

سن ضربان قلب عادی(bpm)
بیشتر از یک ماه ۷۰ تا ۱۹۰
بین یک تا یازده ماه ۸۰ تا ۱۶۰
یک تا دو سال ۸۰ تا ۱۳۰
سه تا چهار سال ۸۰ تا ۱۲۰
پنج تا شش سال ۷۵ تا ۱۱۵
هفت تا نه سال ۷۵ تا ۱۱۰
بالای ده سال ۶۰ تا ۱۰۰

ضربان قلب در هنگام استراحت می‌تواند در این محدوده طبیعی متغیر باشد و در پاسخ به تغییرات مختلف از جمله ورزش، دمای بدن، عوامل محرک و موقعیت بدن، مانند مدت کوتاهی پس از بلند شدن افزایش می‌یابد.

ضربان قلب نرمال در حین ورزش

ضربان قلب در هنگام ورزش افزایش می‌یابد. هنگام تمرین برای تناسب اندام، مهم است که فشار قلب بیش از حد زیاد نباشد. با این حال افراد باید ضربان قلب خود را در هنگام تمرین برای ارائه اکسیژن و انرژی بیشتر به سایر قسمت‌های بدن افزایش دهند.

با توجه به اینکه ضربان قلب به علت فعالیت بدنی بیشتر می‌شود، کاهش کلی ضربان قلب در طول زمان ممکن است اتفاق بیفتد. این بدان معنی است که قلب برای ارسال مواد مغذی و اکسیژن لازم به قسمت‌های مختلف بدن کمتر کار می‌کند و باعث می‌شود کارایی بیشتری داشته باشد.
تمرینات قلب و عروق به منظور کاهش ضربان قلب است. ضربان قلب ایده آل با افزایش سن کاهش می‌یابد. همچنین توجه به حداکثر ضربان قلب در هر سنی ضروری است. این نشان دهنده توانایی کامل قلب است و معمولا از طریق انجام تمرینات ورزشی با شدت بالا به دست می‌آید. انجمن قلبی آمریکا (AHA) اعلام می‌کند که حداکثر ضربان قلب در طول ورزش باید تقریبا برابر با ۲۲۰ تپش در دقیقه منهای سن فرد باشد.
از آنجا که واکنشی که هر فرد به ورزش نشان می‌دهد، با توجه به شرایط بدنی متفاوت است، ضربان قلب ایده آل به صورت محدوده‌ای به عنوان منطقه ضربان قلب هدف مشخص شده است.

منبع:تعداد ضربان قلب در سنین مختلف

تعداد ضربان قلب در سنین مختلف

 

مراحل تشکیل قلب جنین

 

زمان و مراحل تشکیل قلب جنین

صدای قلب جنین یکی از آرامش بخش ترین صداها برای مادراست و هیچ احساسی زیباتر از این نیست که بدانید زندگی در رگ ها جنینتان جریان دارد .تشکیل قلب جنین

قلب در اولین مراحل رشد جنین تشکیل می شود و از اولین اعضای بدن جنین است که رشد و شروع به ضربان می کند و با هر تپشش حس زندگی را در مادر باردار زنده می سازد ، ولی آیا می دانید قلب جنین هفته چند بارداری تشکیل میشود؟ پاسخ را در ادامه این بخش از نمناک خواهید خواند.

قلب جنین در کدام هفته ی بارداری تشکیل می شود؟

ازمهم ترین مراحل رشد جنین تشکیل قلب اوست که هم زمان با تشکیل قلب برخی از اجزای بدن جنین نیز ساخته می شوند؛ قلب جنین از اولین روزهای تشکیل خود ضربان دارد و از اولین هفته حاملگی خون را به بدن جنین در حال رشد پمپاژ می کند.

مراحل تشکیل قلب جنین
قلب جنین در هفته شش بارداری تشکیل می شود و شروع به ضربان می کند . قلب جنین در این هفته ۸۰ بار در دقیقه می زند و دارای چهار حفره عمیق است که هر حفره دارای مسیر ورودی و خروجی مختص خود برای داخل و خارج شدن خون است.

طول جنین حدود ۸ میلی متر (۱/۴ اینچ) است.

نخاع جنین که باز بوده شروع به بسته شدن می کند.

رشد سلول های خون و رگ های خونی آغاز می شود.

این رگ های خونی خون را به رحم می رسانند.

قلب لوله شکل تشکیل می شود و شروع به ضربان زدن می کند. قلب جنین ابتدا به شکل یک لوله ساده است که طی چند هفته رشد کرده و به یک عضو چهار حفره ای و دارای مسیرهای خروجی و مجرای بازگشت سیاهرگی تبدیل می شود.
قلب از سلول های اختصاصی واقع در حداقل دو قسمت از بدن جنین رشد می کند. این سلول ها با هم ترکیب می شوند تا قلب لوله ای شکل اولیه را تشکیل دهند. با گذشت زمان برخی از قسمت های آن رشد کرده و تحت فرآیندی بنام حلقه زنی قلب قرار می گیرند تا ساختار نهایی قلب را تشکیل دهند.

مغز به ۵ قسمت تقسیم می شود.

تشکیل چاله های نوری از چشم آغاز می گردد.

سلول های دست و پا در جای خود قرار می گیرند.

در چه مرحله ای از بارداری برای اولین بار صدای قلب جنین را می شنویم؟

در هفته های ابتدایی بارداری ، زنان باردار به علت تشکیل اندام های اصلی جنین خسته و بی حال هستند و برخی از آنان دچار ویار بارداری می شوند و به حالت تهوع و سردرد دچار می شوند. زنان باردار در این زمان برای کمک به رشد جنین، نیاز به استراحت زیاد، هوای آزاد، ورزش منظم و رژیم غذایی سالم دارند.

در این زمان تمامی اندام ها تشکیل می شود اما هنوز کامل نشده است . یکی از اندام هایی که تشکیل شده قلب است که بعد از شش هفته بعد از آخرین پریودی شروع به تپش می کند. در این هنگام جنین از کشمش کوچکتر است و در دو طرف سرش گوش هایش تشکیل شده است .
در این زمان جنین از کشمش کوچکتر است. پایین در دو طرف سر دو بافت وجود دارد که گوش های او است. اگر چه اندام ها کامل نشده اند اما تمام آن ها تشکیل شده اند. قلب نیز تشکیل شده است و ۲۵ روز بعد از بارداری شروع به زدن می کند (شش هفته بعد از آخرین پریودی). ضربان قلب نیز در حال حاضر قابل تشخیص است.

نخاع و ستون فقرات در این مرحله رشد می کنند و ظاهر آن ها شبیه دم است که با رشد جنین این قسمت از بین می رود.لوله عصبی که شامل سه بخش است رشد می کند و مغز را تشکیل می دهد. جفت نیز اکسیژن و موادغذایی لازم رابه جنین می رساند.

منبع:مراحل تشکیل قلب جنین

مراحل تشکیل قلب جنین

علت پایین بودن ضربان قلب چیست؟

ضربان قلب پایین یا برادیکاردی، ضربان قلبی کمتر از حد معمولی است (کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه). ضربان قلب طبیعی بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربان در دقیقه است و اگر شما برادی کاردی داشته باشید، ضربان قلب شما کمتر از ۶۰ بار در دقیقه است.
علت ضربان قلب پایین، ممکن است به سن و شرایط جسمی شما نیز بازگردد. ورزشکاران و بزرگسالانی که فعالیت جسمانی زیادی دارند، اغلب دارای ضربان قلب آرام‌تر از ۶۰ ضربه در دقیقه می‌باشند، اما مشکلی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند. همچنین ضربان قلب شما ممکن است در طول زمان خواب نیز کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه باشد.

علت ضربان قلب پایین یا برادیکاردی

آسیب دیدگی بافت قلب ناشی از پیری
مشکل در گره سینوسی دهلیزی (SA) که گاهی ضربان ساز طبیعی قلب نامیده می‌شود
اختلال در مسیر‌های قلب (امپدانس الکتریکی از دهانه به بطن‌ها انجام نمی‌شود)
آسیب دیدگی بافت‌های قلب ناشی از بیماری‌های قلبی یا حمله قلبی (انفارکتوس میوکارد یا MI)
اختلال قلبی در هنگام تولد (نقص مادرزادی قلب)
التهاب عضله قلب (میوکاردیت)

عوارض جراحی قلب

هموکروتوز، تجمع آهن در اندام‌ها
کم کاری تیروئید
عدم تعادل مواد شیمیایی در خون مانند پتاسیم یا کلسیم
آپنه خواب (اختلال تنفسی و انسداد پی در پی تنفس در طول خواب)
بیماری‌های التهابی مانند تب روماتیسمی یا لوپوس
عوارض داروها، از جمله برخی از دارو‌های اختلال ریتم قلبی، فشار خون بالا و داروهای روانپزشکی
آریتمی قلبی
فیبریلاسیون دهلیزی
انسداد اتریواستاتیک (درجه اول، دوم یا سوم)
التهاب درون‌شامه قلب (اندوکاردیت)
بیماری لایم
تب تیفوئید یا حصبه
سطوح خاصی از مواد معدنی سمی

مشکلات گره سینوسی: این سندروم زمانی ایجاد می‌شود که گره سینوسی – دهلیزی (ضربان ساز خودکار قلب) دچار مشکل می‌شود و ضربان قلب را به طور منظم ایجاد نمی‌کند. این نوع سندروم در سالمندان بسیار رایج است اما ممکن است در هر سنی رخ دهد.

بلوک قلبی: یک وقفه کامل یا جزئی در راه سیگنال‌های الکتریکی به بطن است و موجب ضربان قلب آرام و ضعیف می‌شود. بلوک قلبی ممکن است در هنگام تولد وجود داشته باشد. همچنین ممکن است به دلیل سایر انواع بیماری‌های قلبی (به عنوان مثال حمله قلبی) یا به علت سن بالا و وقفه در سیستم الکتریکی قلب رخ دهد.
ضربان قلب پایین به علت مشکلات گره سینوسی – دهلیزی
برادی کاردی اغلب از گره سینوسی – دهلیزی (SA) شروع می‌شود. ممکن است پایین بودن ضربان قلب در اثر اختلالات هدایت در گره سینوسی – دهلیزی رخ دهد که می‌تواند ناشی از موارد زیر باشد:
جریان‌های الکتریکی که تخلیه می‌شود کمتر از حد نرمال است.
گره سینوسی – دهلیزی موجب توقف یا از بین رفتن سرعت معمولی تخلیه الکتریکی می‌شود.
یک تخلیه الکتریکی، قبل از ایجاد انقباض متوقف می‌شود.
در بعضی از افراد، مشکلات گره سینوسی – دهلیزی موجب افزایش و کاهش سرعت ضربان قلب (سندرم برادی کاردی – تاکی کاردی) می‌شود.

ضربان پایین قلب به علت بلوک قلبی (بلوک اتریواسترویی)
علت ضربان قلب پایین یا برادیکاردی ممکن است عدم انتقال سیگنال‌های الکتریکی از دهانه به بطن‌ها باشد.
بلوک‌های قلبی بر اساس درجه سیگنال‌های انتقالی از دهانه به داخل بطن‌های پمپاژ اصلی (بطن چپ) قلب، طبقه بندی می‌شوند.
بلوک قلبی درجه اول خفیف‌ترین شکل آن است. تمام سیگنال‌های الکتریکی، از درپوش به بطن‌ها می‌رسند اما سیگنال کند می‌شود. بلوک قلبی درجه اول به ندرت علایمی را ایجاد می‌کند و اگر اختلال دیگری وجود نداشته باشد معمولا نیاز به درمان ندارد.
بلوک قلبی درجه دوم زمانی رخ می‌دهد که همه سیگنال‌های الکتریکی به بطن‌ها نمی‌رسند. برخی از ضربان‌ها ضعیف می‌شوند که نتیجه آن ریتم کند و نامنظم در ضربان قلب است.
در بلوک قلبی درجه سوم (کامل) هیچ یک از سیگنال‌های الکتریکی به بطن‌ها نمی‌رسند. وقتی این اتفاق می‌افتد که تنظیم کننده‌‌ی طبیعی ضربان قلب از بین رفته و در نتیجه آن سیگنال‌های الکتریکی در کنترل ضربان قلب نامطمئن عمل کنند.

علائم برادی کاردی
در اثر بروز ضربان قلب پایین یا برادیکاردی، ممکن است مغز و سایر اندام‌ها اکسیژن کافی نداشته باشند که احتمالا باعث ایجاد این علائم می‌شود:
نزدیک شدن به حالت غشی
علائم سرماخوردگی یا سرگیجه
خستگی
تنگی نفس
درد در قفسه سینه
سردرگمی یا مشکلات حافظه
خسته شدن سریع در طی فعالیت بدنی
ضربان قلب پایین می‌تواند یک مشکل جدی باشد زیرا قلب نمی‌تواند به اندازه کافی، خون غنی از اکسیژن را به بدن پمپاژ کند. با این حال، برای بعضی از افراد، برادیکاردی، علایم یا عوارضی را ایجاد نمی‌کند.

افرادی که دارای برادی کاردی سینوسی بوده و از لحاظ جسمی دارای شرایط مناسب هستند، نیازی به درمان ندارند. علل طبیعی و غیر طبیعی برادیکاردی سینوسی عبارت است از:
علل فیزیولوژیک طبیعی برادیکاردی سینوسی
برادی کاردی سینوسی یک نتیجه طبیعی در شرایط زیر محسوب می‌شود:
جوانان فعال و پرتکاپو
ورزشکاران
در طول مانور واگال (مانور والسالوا، تحریک سینوسی کاروتید)
در طول خواب
علل غیرطبیعی (پاتولوژیک) برادیکاردی سینوسی
شرایط پاتولوژیک زیادی وجود دارد که علت ضربان قلب پایین سینوسی می‌شود. مهمترین علل به شرح زیر است:
در طی یک سنکوپ وازوواگال
ایسکمی میوکارد / انفارکتوس میوکارد (حمله قلبی) – بخصوص در دیواره پایین بطن چپ. این نوع برادی کاردی به علت کاهش اتوماتیک (عملکرد پیمایشی) در گره سینوسی دهلیزی (SA) یا نقص هدایت (به عنوان مثال بلوک قلبی آتریوژنیکال درجه دوم) رخ می‌دهد.
اختلال در گره سینوسی دهلیزی
عوارض جانبی دارو‌هایی همچون بتابلوکرها، وراپامیل، دیلیتازیم، کلونیدین و آمیودارون
افزایش فشار داخل جمجمه
کم کاری تیروئید
هیپرکالمی (سطح پتاسیم خون بالا)
هیپوترمی (کاهش دمای مرکزی بدن)

عوامل خطر در ایجاد ضربان قلب پایین

آسیب قلب
بیماری عروق کرونر
فشار خون بالا
دیابت
نارسایی کلیه
سیگار کشیدن
استفاده از مواد مخدر
مصرف الکل
استرس روانی
اضطراب

منبع:علت پایین بودن ضربان قلب چیست؟

علت پایین بودن ضربان قلب چیست؟

درمان گیاهی سنگ کلیه

راه های درمان گیاهی سنگ کلیه

سازندگان سنگ در بدن

افراد زیادی وجود دارند که به سنگ کلیه مبتلا هستند. دلایل زیادی برای به وجود آمدن سنگ کلیه وجود دارد ولی از دیدگاه طب سنتی دلیل اصلی به وجود آمدن سنگ کلیه، بلغم محجر (بلغمی که به حالت سنگ درآمده) است. یکی دیگر از دلایل سنگ کلیه از دیدگاه طب سنتی مزاج سرد کلیه هاست. زمانی که بلغم در کلیه هایی با مزاج سرد باقی می ماند، تبدیل به بلغم کریستالی (بلوری) می شود. کریستال ها به یکدیگر می چسبند و تولید سنگ می کنند.

برای تشخیص کریستال ها باید حتما آزمایش ادرار انجام شود. انجام آزمایش ادرار و تشخیص کریستال، می تواند به پیشگیری از سنگ کلیه کمک کند به شرط آنکه درمان سریعا انجام شود. سنگ کلیه می تواند بدون هیچ علائمی باشد و دلیل دردهای ناشی از آن، جا به جایی سنگ است. یکی دیگر از دلایل به وجود آورنده سنگ کلیه از دیدگاه طب سنتی به تغذیه مربوط می شود. استفاده از برخی مواد غذایی می تواند باعث به وجود آوردن سنگ کلیه شود.

برای مثال مصرف ماکارونی بدون سبوس و نان هایی که از آرد سفید درست می شوند و فاقد سبوس هستند، می تواند باعث به وجود آوردن سنگ کلیه شود. نان و ماکارونی بدون سبوس باعث رشد و زیادشدن میکروب های بد داخل روده می شود و سموم این میکروب ها تولید سنگ صفرا و کلیه می کند. علاوه بر ماکارونی و نان بدون سبوس، غذاهایی که طبع سرد دارند می توانند باعث ایجاد سنگ کلیه شوند.

برنامه غذایی افرادی که مستعد سنگ کلیه هستند باید زیرنظر متخصص طب سنتی باشد تا احتمال به وجود آمدن سنگ به حداقل برسد. مصرف لبنیات به ویژه شیر می تواند باعث ایجاد رسوب کلسیم در کلیه شود به همین دلیل باید این گروه از مواد غذایی را همراه با مصلح (ماده غذایی که باعث بهبود کیفیت یک ماده غذایی می شود) آن استفاده کرد تا باعث ایجاد سنگ کلیه نشود.

مصرف لبنیات همراه با مصلح

شیر و لبنیات باید حتما با مصلح مصرف شوند تا باعث رسوب کلسیم در کلیه ها نشوند. نوشیدن شیر به همراه دارچین می تواند برای این منظور مفید باشد. همچنین اضافه کردن عسل به شیر می تواند به هضم بهتر آن کمک کند و مانع از رسوب کلسیم در کلیه و سنگ کلیه شود. بسیاری از افراد مواد غذایی را در وعده صبحانه قرار می دهند که طبع سرد دارند و باید با مواد غذایی که طبع گرم دارند جایگزین شوند؛ بری مثال برای صبحانه باید ارده، شیر و عسل استفاده کرد یا اینکه ارده را همراه با شیره خرما و انگور استفاده کرد.

خوردن نان، پنیر و گردو در شب توصیه می شود چون جذب کلسیم در شب بیشتر است و در کلیه رسوب نمی کند. کشک یک ماده غذایی است که در آن مقدار زیادی کلسیم وجود دارد و به سلامت استخوان ها کمک می کند، اما از دیدگاه طب سنتی این ماده غذایی در صورتی که با مصلح مصرف نشود می تواند باعث ایجاد سنگ کلیه شود و کشک باید حتما با گردو خورده شود و اگر کشک به صورت مایع باشد باید داخل آن حتما نعناع و سیر داغ ریخت تا از رسوب در کلیه پیشگیری کنند.

برخی از افراد عادت دارند که همراه با ماهی ماست می خورند یا اینکه بعد از خوردن ماهی شیر می نوشند، انجام این کار در کوتاه مدت باعث می شود که مواد زائد و کلسیم در کلیه رسوب کند و باعث به وجود آمدن سنگ کلیه شود. علاوه بر تغذیه، یک سری عادت ها وجود دارند که می توانند باعث به وجود آمدن سنگ کلیه شوند؛ برای مثال نشستن بر زمین می تواند سنگ کلیه ایجاد کند.

خربزه ضدسنگ

برای درمان سنگ کلیه درمان های زیادی وجود دارد که متخصص طب سنتی با توجه به شرایط بیمار و نوع سنگ یکی از درمان ها را پیشنهاد می کند. یکی از درمان هایی که برای از بین بردن سنگ کلیه پیشنهاد می شود، استفاده از خربزه است. خربزه می تواند به عنوان یک دارو در درمان سنگ های کلیه موثر باشد و به بهبود عملکرد سیستم ادراری و کلیوی کمک کند. یکی از راه هایی که در طب سنتی برای درمان سنگ کلیه وجود دارد استفاده از تخم خربزه است. برای این منظور باید تخم خربزه را خشک کرد و بعد از بودادن آن را آسیاب کرد و خورد.

یکی دیگر از راه های استفاده از تخم خربزه این است که مقدار یک سیر (۷۵ گرم) تخم خربزه را در یک پارچه توری مانند که می توان بالای آن را گره زد، ریخت و بعد آن را در یک و نیم تا ۲ لیتر آب ریخت و جوشاند. جوشیدن این مخلوط تا زمانی که آب نصف شود باید ادامه داشته باشد، بعد از آن باید پارچه را از داخل آب درآورد و فشار داد تا شیره تخم خربزه از پارچه خارج شود. بعد از آن باید به این شیره یک قاشق غذاخوری پودر رازیانه اضافه شود. این ترکیب را باید در آش ریخت و می توان به آش، سیرک و والک (سبزی های کوهی) هم اضافه کرد.

خوردن یک قاچ (حدفاصل ۲ خط روی خربزه یک قاچ محسوب می شود) خربزه با پوست، یکی دیگر از راه های از بین بردن سنگ کلیه است. افرادی که نمی توانند خربزه را با پوست بخورند می توانند آن را رنده کنند و بخورند. خربزه علاوه بر اینکه در درمان سنگ کلیه مفید است، می تواند به درمان مشکلات پروستات هم کمک کند. افرادی که نارسایی کلیه دارند هم می توانند پس از مشورت با متخصص طب سنتی از خربزه استفاده کنند، مصرف خربزه به مدت ۳ روز پشت سر هم می تواند تا حدود زیادی به درمان سنگ کلیه کمک کند.

خربزه ای که برای درمان سنگ کلیه استفاده می شود باید ارگانیک باشد در غیر این صورت، مقدار زیادی سموم وارد بدن می شود که می تواند مشکلات زیادی را برای بدن به وجود بیاورد. علاوه بر خربزه می توان برای درمان سنگ کلیه از پرتقال هم کمک گرفت. برای این منظور باید ۳ روز پشت سر هم از پرتقال به عنوان غذا استفاده کرد و در این مدت فرد نباید هیچ نوع ماده غذایی دیگری را بخورد، البته پرتقالی که برای این منظور انتخاب می شود باید شیرین باشد تا معده را اذیت نکند.

پرتقال حاوی ماده ای به نام «اگزالات» است و سنگ کلیه هم از «کلسیم اگزالات» ساخته شده است و زمانی که اگزالات پرتقال در کنار «کلسیم اگزالات» سنگ کلیه قرار می گیرد، باعث جداشدن کلسیم می شود و کلسیم جداشده از اگزالات از بدن خارج می شود.

طالبی یا روغن بادام؟!

یکی از راه های درمان سنگ کلیه خوردن طالبی است. افرادی که مبتلا به سنگ کلیه هستند باید به مدت ۱۴ شب به جای شام فقط طالبی بخورند. طالبی را نباید در صبح زود مصرف کرد و حتما باید در وعده عصر یا شام از آن استفاده شود. علاوه بر طالبی برای درمان سنگ کلیه می توان از روغن بادام شیرین استفاده کرد. یکی لیوان آب ولرم را باید با یک استکان کوچک (۲۰ سی سی) روغن بادام شیرین ترکیب کرد و آن را نوشید، البته باید از اصل بودن روغن بادام شیرین اطمینان پیدا کرد.

گیاهان سنگ شکن

برگ توت فرنگی می تواند به درمان سنگ کلیه کمک کند. افرادی که به سنگ کلیه مبتلا هستند می توانند ۴۰ گرم از برگ توت فرنگی را با یک لیتر آب به مدت ۳ تا ۴ دقیقه بجوشانند. سپس، این محلول را هر ۵ ساعت یک بار بنوشند. افرادی که به سنگ کلیه مبتلا هستند می توانند نصف استکان آب کرفس را با عرق بهارنارنج ترکیب کنند و قبل از هر غذا بنوشند. استفاده از دانه بوداده خرمالو یکی دیگر از درمان های سنگ کلیه است باید دانه خرمالوی بو داده شده را آسیاب کرد و یک قاشق چای خوری از پودر آن در یک لیوان آب جوش به مدت ۲۰ دقیقه دم کرد. خوردن این نوشیدنی به مدت ۳ روز برای رفع سنگ توصیه می شود.

درمان گیاهی سنگ کلیه

رفع قولنج

قولنج کلیوی می تواند همراه با سنگ یا بدون سنگ باشد، این قولنج درد بسیار شدیدی را برای بیمار ایجاد می کند. برای رفع قولنج بدون تورم کلیوی، باید بعد از هر غذا ۶عدد مغز فندق خام خورده شود. اگر قولنج همراه با سنگ باشد می تواند از گل ختمی، بابونه و پنیرک استفاده کرد. برای این منظور باید از هر گیاه به مقدار ۱۰۰ گرم در ۷ تا ۸ لیتر آب ریخت و جوشاند، سپس باید این ترکیب را صاف کرد و در وان ریخت و در آن نشست. انجام این کار باعث خروج سنگ از حالب می شود و درد از بین می رود.

درمان سنگ های کوچک

برای تشخیص اندازه سنگ باید حتما سونوگرافی انجام داده و برای درمان سنگ کلیه باید از متخصص طب سنتی کمک گرفت. برخی از افراد از گیاهانی استفاده می کنند که مدر (ادرارآور) هستند، گیاهان مدر فقط برای درمان سنگ های کوچک کاربرد دارند و در صورت استفاده در مورد سنگ های بزرگ، این کار باعث جا به جایی سنگ می شوند و مشکلات بیشتری را به وجود می آورند. استفاد از برگ مو می تواند به درمان سنگ های کوچک کمک کند و باعث خارج شدن سنگ از طریق مثانه شود. نوشیدن ماءالشعیر یکی دیگر از راه هایی است که می تواند به دفع سنگ های کوچک کمک کند، البته ماءالشعیر بیشتر حالت مدر دارد.

برگ پنیرک

درمان گیاهی سنگ کلیه

برگ پنیرک خاصیت نرم کننده دارد و در درمان گلودرد و سرفه کاربرد دارد. پنیرک را می توان برای از بین بردن سنگ کلیه هم استفاده کرد. افرادی که سنگ کلیه دارند، باید ۱۰۰ گرم از برگ پنیرک را در یک و نیم لیتر آب بجوشانند و بعد از ۲ تا ۳ دقیقه جوشیدن، آن را صاف کنند و در یک لیوان بریزند. اضافه کردن یک قاشق غذاخوری روغن زیتون به این نوشیدنی توصیف می شود، پنیرک را باید قبل از هر غذا نوشید.

اگر سنگ کلیه باعث ایجاد درد شود و در کلیه یا حالب جا به جا شده باشد، باید ۱۰۰ گرم برگ پنیرک را با ۱۰۰ گرم گل بابونه ترکیب کرد و جوشاند، سپس به آن یک قاشق غذاخوری روغن زیتون اضافه کرد و قبل از غذا نوشید. این نوشیدنی سنگ را کاملا خرد می کند و سنگ بدون هیچ دردی از بدن خارج می شود.

منبع:درمان گیاهی سنگ کلیه

درمان گیاهی سنگ کلیه

بیماری سیروز کبدی چیست؟

بیماری سیروز کبدی چیست؟

سیروز کبدی ( التهاب شدید کبد یا Alcoholic liver )، یک بیماری کبدی است که عموما با مصرف بیش از حد الکل، برخی از داروها و .. بروز پیدا می کند به نحوی که در کار کبد اختلال ایجاد کرده و کبد دیگر نمی تواند از عهده وظیفه خود، یعنی دفع ضایعات از خون، بربیاید .

بصورت ساده تر؛ کبد پس از هر بار صدمه دیدن، نهایت سعی خود را میکند تا خودش را التیام دهد که در این فرایند، بافت های همبند در محل زخم ایجاد شده و با تجمع آن ها، عملکرد کبد بتدریج مختلف شده بطوری که کبد در مراحل پیشرفته سیروز دیگر قادر نیست تا به خوبی کار کند و وظایفت خود را انجام دهد.

این عوامل همگی سبب بروز سیروز کبدی و در نهایت ابتلا کبد به واکنش‌های التهابی شده که رفته رفته این امر به فیبروز تبدیل می شود.

سیروز کبدی انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

۱- صفراوی
۲- قلبی
۳- سوخت‌وسازی (ارثی و دارویی)
۴- کریپتوژنیک و متعاقب ویروسی یا پس از نکروز
۵- الکلی
۶-متفرقه

علایم بروز سیروز کبدی

علائم سیروز کبدی در مراحل اولیه بسیار کم است و به تدریج به موازات آسیب دیدن هرچه بیشتر کبد، مشکلات نیز قابل توجه تر شده و بیشتر بروز پیدا می کند.

کبد در مرحله اولیه سیروز با وجود آسیب دیدن، همچنان عملکرد مناسب خودش را دارد اما هر چه بیماری پیشرفت کند، علائم آن نیز در نتیجه اختلال عملکرد این عضو نمودار می شود.

علائم سیروز کبدی عبارتند از:
خستگی و ضعف
کاهش وزن و تحلیل رفتن عضلات
کاهش اشتها
خط های قرمز کوچک (مویرگ های خونی) روی پوست در ناحیه بالای کمر
حالت تهوع و استفراغ
زرد شدن پوست و سفیدی چشم (زردی)
درد اطراف کبد
خارش شدید پوست
حمله تب و لرز
خونریزی و کبود شدگی آسان تر و بیشتر بدن، برای مثال افزایش تعداد دفعات خون دماغ شدن یا خونریزی لثه
ورم پا و مچ پا
ریزش مو
ورم شکم به دلیل انباشته شدن مایع (آب آوردن شکم یا آسیت) (اگر بیمار خانم باشد در مواردسیروز کبدی پیشرفته) باردار به نظر می رسد.

باوجود همه این موارد، بیمار با تغییر ویژگی های شخصیتی، اختلال های خواب (بی خوابی)، زوال حافظه، گیجی و دشواری در تمرکز روبه رو می شود.

بد نیست بدانید که، از این علائم با اصطلاح انسفالوپاتی کبدی یاد می شود و زمانی بروز می یابد که مواد سمی به دلیل ناتوانی کبد در خارج کردن آن ها از بدن به مغز صدمه می زنند.

راه های تشخیص سیروز کبدی

پزشکان اغلب از روی علائم بیمار و آزمایش از وجود این بیماری مطلع می شوند و گاهی نیز به اسکن و نمونه برداری از کبد روی می آورند.

آزمایش های خون:

برای ارزیابی عملکرد کبد و میزان آسیب دیدن کبد.

در این آزمایش ها میزان آنزیم های کبدی آلانین ترانس آمیناز (ALT) و آسپارتات ترانسفراز (AST) خون اندازه گیری می شود؛ چون میزان این آنزیم ها در نتیجه التهاب و نارسایی کبد (هپاتیت) افزایش می یابد.

اسکن ها و تصویربرداری ها:

سونوگرافی (التراسوند)، الاستوگرافی عبوری (آزمایشی مشابه سونوگرافی؛ که گاهی اوقات فیبرو اسکن کبد نیز نامیده می شود)، سی.تی.اسکن یا ام.آر.آی. بر روی کبد انجام می شوند تا تصاویر جامعی از کبد به دست آید یا سفتی کبد به منظور تشخیص زخم بررسی شود.

نمونه برداری از کبد:

در این آزمایش سوزن بسیار ظریفی برای تهیه نمونه کوچکی از سلول های کبد وارد بدن (معمولاً بین دو دنده) می شود. سپس این نمونه برای بررسی های میکروسکوپی به آزمایشگاه فرستاده می شود. نمونه برداری معمولاً تحت بی حسی موضعی و به صورت سرپایی یا با بستری کردن یک روزه بیمار انجام می شود. نتیجه نمونه برداری تشخیص سیروز کبدی را، به شرط ابتلا به آن، تأیید می کند و اطلاعات بیشتری را در مورد علت آن در اختیار پزشک قرار می دهد. بااین حال امروزه گرایش روزافزونی در میان پزشکان به وجود آمده است تا به جای نمونه برداری از الاستوگرافی عبوری برای تشخیص سیروز کبدی بهره گیرند.

آندوسکوپی:

آندوسکوپ لوله ی منعطف بلند و باریکی است که در انتهای آن یک منبع نور و یک دوربین ویدیویی وجود دارد. پزشک آندوسکوپ را از درون مری (لوله بلند انتقال دهنده مواد غذایی از گلو به معده) به سمت پایین و معده هدایت می کند. تصاویر مری و معده روی صفحه نمایشی خارجی به منظور مشاهده واریس (رگ های متورم)، یعنی نشانه سیروز کبدی، نشان داده می شود.

سیستم های متعدد گوناگونی برای درجه بندی سیروز کبدی بر اساس شدت بیماری و میزان وخامت آن وجود دارد. امتیاز کودک پیو کبدی یکی از این سیستم ها است که بر مبنای معاینه و تست های آزمایشگاهی سیروز را از A (نسبتاً ملایم) تا C (شدید و حاد) درجه بندی می کند.

سیستم دیگر مدل بیماری کبد در مرحله پایانی(MELD) است که از نتایج آزمایش خون برای تعیین ضرورت پیوند سریع کبد استفاده می کند.

جالب است بدانید؛ سالانه هزاران نفر در هر کشور جان خود را به دلیل بیماری سیروز کبدی از دست می‌دهند.

این بیماری در افراد بالای ۵۵ سال شایع‌تر است و در مراحل پیشرفته علایم مربوط به خود را نشان می‌دهد که تشخیص‌آن چندان سخت نیست.

چه خطراتی مبتلایان به سیروزکبدی را تهدید می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین خطراتی که بیماران مبتلا به سیروز را تهدید می‌کند، خونریزی گوارشی است که اغلب به دلیل پاره شدن واریس مری اتفاق می‌افتد.

تقریبا تمام خونی که از روده‌ها منشا می‌گیرند از طریق یک ورید یا سیاهرگ به کبد رفته، سپس از آنجا وارد ورید اجوف تحتانی و سپس قلب شده و در نهایت به سایر نقاط بدن منتقل می‌شود.

در بیماران مبتلا به سیروز، خون به خوبی از کبد خارج نمی‌شود و در نتیجه، خون پس زده می‌شود.

یکی از راه‌هایی که خون می‌تواند به حرکت خود ادامه داده و وارد جریان خون عمومی شود، وریدهای اطراف مری در ناحیه اتصال آن به معده است. در نتیجه افزایش فشار خون در این ناحیه، وریدها متسع می‌شوند (به اصطلاح گفته می‌شود واریس مری اتفاق افتاده است).

این واریس‌ها مستعد پاره شدن و خونریزی هستند.

پس از پاره شدن این عروق، شخص ممکن است دچار استفراغ خونی شده و یا این‌ که پس از چند ساعت تا چند روز مدفوع سیاه قیری رنگی دفع کند. بیمار باید در صورت استفراغ خونی و یا دفع خون سیاه از مقعد به پزشک مراجعه کند.

رژیم غذایی برای افراد مبتلا به سیروز کبدی
سوءتغذیه در بین بیماران مبتلا به سیروز کبدی بسیار رایج است، بنابراین با رعایت رژیم غذایی متعادل می توان اطمینان حاصل کرد که بدن تمام مواد مغذی لازم را دریافت می کند.

پرهیز از غذاهای شور و اضافه نکردن نمک به غذا احتمال ورم کردن پا و شکم به دلیل تجمع مایع را کاهش می دهد.

کبدهایی که به نارسایی مبتلا هستند قادر به ذخیره سازی گلیکوژن، کربوهیدرات مولد انرژی کوتاه مدت، نبوده و در چنین حالتی چون بدن از بافت عضلانی خود برای تولید انرژی در زمان بین دو وعده غذایی استفاده می کند، عضله ها تحلیل می روند و ضعیف می شوند.

بنابراین بیمار باید پروتئین و انرژی بیشتری را از طریق رژیم غذایی دریافت کند. خوردن تنقلات سالم بین وعده های غذایی میزان کالری و پروتئین دریافتی را افزایش می دهد. همچنین صرف سه یا چهار وعده کوچک غذایی، به جای یک یا دو وعده حجیم، مفید است.

راه های درمانی بیماری سیروز کبدی
زمانی که سیروز برای کبد رخ می دهد، بیمار تصور می کند کبدش چنان تخریب شده و دیگر امکان برگشت ندارد، اما واقعیت این است که اگر عامل مسبب را بتوان درمان یا حذف کرد، بیماری فروکش کرده و امکان بازگشت و ساخت مجدد این کارخانه وجود دارد.

لازم به ذکر است که در مراحل پیشرفته سیروز، تنها گزینه درمانی پیوند کبد است.

منبع:بیماری سیروز کبدی چیست؟

بیماری سیروز کبدی چیست؟

قارچ گانودرما Ganoderma lucidum یا ری شی reishi چیست؟

خواص قارچ گانودرما چیست؟

نام قارچ گانودرما یا قارچ ری شی reishi که نام علمی آن Ganoderma lucidum است، از کلاه و ساقه قارچ ژاپنی ری شی گرفته شده است. ری شی یک داروی گیاهی محبوب است که حداقل به مدت ۲۰۰۰ سال در شرق دور مورد استفاده قرار گرفته است و برای طول عمر و جوانی توصیه می شده است. ری شی به صورت تازه یا به شکل خشک برای استفاده در غذا و همچنین به شکل کپسول، قرص یا عصاره موجود است.

مکانیسم عمل قارچ گانودرما

قارچ گانوردما دارای اثرات ضد درد، ضد قارچ، ضد ویروسی، ضدد التهابی و موثر برای قلب و عروق است.فیتوکمیکال ها Phytochemical یا مواد شیمیایی گیاهی ترکیبات آنتی اکسیدانی قوی هستند که در گیاها یافت می شوند و تصور می شود از بروز بیماری ها در انسان ها پیشگیری می کنند.

مهم ترین ترکیب فعال در قارچ گانودرما دو فیتوکمیکال هستند به نام های پلی ساکارید بتاگلوکان beta-glucan polysaccharides و تریترپن triterpene. گفته می شود فیتوکمیکال های موجود در قارچ گانودرما از آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد به بدن پیشگیری می کنند، نشانه های حساسیت را کاهش می دهند، از بروز فشار خون بالا پیشگیری کرده و آن را درمان می کنند و تولید آنتی بادی های ایمنی بدن را تحریک می کنند. به علاوه قارچ گانودرما به عنوان یک آداپتوژن adaptogen در نظر گرفته می شود. آداپتوژن ماده ای است که اثرات استرس ذهنی، جسمی و احساسی را کاهش می دهد.

قارچ گانودرما و سرطان
طبق بیانیه مرکز سرطان Memorial Sloan-Kettering، قارچ گانودرما توسط بیماران سرطانی و افراد مبتلا به HIV به عنوان یک محرک ایمنی مورد استفاده قرار می گیرد. به علاوه قارچ گانودرما از رشد و تکثیر تومورها پیشگیری می کند. به علاوه مرکز سرطان Memorial Sloan-Kettering بیان کرد که قارچ گانودرما باعث افزایش آنتی اکسیدان ها در پلاسمای خون شده و ایمنی بیماران مبتلا به سرطان را بهبود می بخشد. به هرحال قارچ گانودرما ممکن است با برخی داروهای ضد سرطان تد اخل منفی داشته باشد و اگر مبتلا به سرطان هستید، قارچ گانودرما را حتما تحت نظر پزشک مصرف کنید.

قارچ گانودرما و بیماری قلبی و عروقی
تصور می شود قارچ گانودرما از قلب محافظت کرده و سلامت قلب و عروق را بهبود می بخشد. پزشکان سنتی چینی از قارچ گانودرما برای درمان بیماری عروق کرونر* coronary artery disease استفاده می کردند. فیلیس بالچ Phyllis Balch در کتاب خود به نام "نسخه ای برای بهبود تغذیه" بیان می کند که قارچ گانودرما برای جلوگیری از فشار خون بالا، بیماری های قلبی، کاهش سطح کلسترول بالای خون و بهبود جریان خون به قلب استفاده می شود. به علاوه قارچ گانودرما با حفظ غلظت خون از بروز لخته های خونی و تجمع پلاکت ها جلوگیری می کند.

* بیماری عروق کرونر یا سرخرگ کرونریcoronary artery disease : بیماری عروق کرونر زمانی رخ میدهد که شریان های کرونر (رگهای اصلی خون که با رساندن خون، اکسیژن و مواد مغذی قلب را حمایت می کنند) آسیب دیده یا معیوب شوند.

کاربردهای دیگر قارچ گانودرما
طب سنتی چینی از قارچ گانودرما برای آهسته کردن روند پیری استفاده می کند. دیگر فواید این قارچ در طب سنتی چین عبارتند از: مقاومت بدن را در مقابل بیماری ها افزایش می دهد، التهاب را کاهش می دهد، خون را تمیز می کند، از کبد، کلیه ها و عملکرد عصب ها محافظت می کند، قدرت و استقامت را بهبود می بخشد، و در مردان عملکرد دستگاه ادراری را بهبود می بخشد. قارچ گانودرما همچنین برای درمان تب یونجه، بی خوابی، خستگی مفرط، عفونت های ویروسی، زخم معده، افسردگی و ناتوانی جنسی مورد استفاده قرار می گیرد. به هرحال تمام این استفاده ها بر اساس شواهد تجربی هستند و نه بر مبنای تحقیقات علمی.

میزان مصرف قارچ گانودرما و اقدامات احتیاطی مربوط به آن
میزان مصرف درمانی قارچ گانودرما برای حفظ سلامتی و پیشگیری از بروز مشکل ۲٫۵ گرم در روز است که در ۴ وعده و با شکم خالی مصرف می شود. قارچ گانودرما ممکن است باعث بروز عوارض جانبی شود، از جمله خشک شدن بینی و گلو، تهوع، استفراغ، سرگیجه و ناراحتی معده. به علاوه این قارچ بر روی اثربخشی برخی داروها تاثیر می گذارد، از جمله داروهای ضعیف کننده سیستم ایمنی، داروهای ضد اسهال و برخی داروهای شیمی درمانی. قبل از مصرف قارچ گانودرما حتما با پزشک مشورت کنید.

منبع:خواص قارچ گانودرما چیست؟

خواص قارچ گانودرما چیست؟